Horor o Hornorakouské zombie

Temné zvěsti se linou z Hornorakous
prý bezdomovce se psem i pannu mladou
jsi zakous´
jakous
takous
akci chystám (na tebe) co musí vyjít na fous
 Poznávám tvůj styl a tak půjčuji si
starodávné  mystické spisy
rysy
krysy
ty jsi
jó… vždycky míval kdysi
Usek‘ jsem ti hlavu tenkrát ve Svatodušní době
ale měl jsem ji radši nechat viset na ň’áký skobě
tobě
v hrobě
obě
části těla srostly k sobě
Za úplňku naženu tě
mezi zřícené hradní sutě
tu tě
krutě
v minutě
připravím o tvé krvelačné chutě
Brousím si ostří – teď se vzmuž
říkám si když vidím – vidím že jdeš už
vemuž
ten nůž
čemuž
ty už podlehnuš
     pak tě polejuš
     benzinuš
     škrtnuš sirkuš  – huš huš –  … a kuš…