Osada mým osudem

My nechceme konzum,
to je přeci rozum -ný.
Nic nebylo dosud
pro mě tak osud -ný.
Kytary v osadě
jsou vždy naladě -ný.
Písničky hrajem
do noci tajem -ný.

Holky maj ve vlasech černý bez,
to je tak líbez -ný.
I já čekám na svou Love,
chci být od ní ulove -ný.
Hledíš na obzor,
každý je k tobě pozor -ný.
Kanady mi počůral Azor,
to je příklad názor -ný.

Chutná mi tuze
vuřt ohněm uze -ný.
A je mi úplně fuč,
že je na mě tuč -ný.
Když jdeme na lože,
jsme dobře nalože -ný.
Mám spací pytel,
k tomu srub bytel -ný.

Ráno hledíme k obloze
na den nově zroze -ný.
Přichází další přátelé,
zdravíme se jak střele -ný.
JAAAÚÚÚVAJS!!!
Jimi palec mi urve,
to je pozdrav zkurve -ný!
Ach ouvej, můj Bože,
ten prst je namože -ný!!!