Ďáblova hra

Kam mě to ženeš? Moje touho?
Znám tě ty ďáble dlouho… dlouho.

A pravda se vzdaluje, vzdaluje.
Můj anděl strážný mně vždy varuje:

Hej muži stůj
a nechoď dál
v tu dračí sluj,
kde ďábel hrál
hru tak podivnou,
že rozdělil svět.
Slyš radu mou
a vrátíš se zpět.

Když sejdeš tam,
zapomeneš,
že všechno je klam,
že všechno je lež.
On nabídne v té hře
slasti a trůn,
v té spanilé éře
podlehneš snům.

Lákadel spoustu,
klamat se dáš.
V jediném soustu
všechno hltáš
a potom konec,
tvou mysl zjančí
a ďábelský tanec
s tebou zatančí.

Dominari, stringere, gladius,
aurum, thesarum, festum, agere,
amor, venustas, iuventus,
delicae, vinum, amare.

Pak tě pošle tam,
kde se střídá
lži, strach a klam,
smrt a bída
a jenom strasti.
A na cestě zpět
zákeřné pasti. Věř, chytíš se hned.

Bludiště stok
a ty nemáš strach!
Už jenom krok,
už překročil´s práh.
Bezmezná touha
je ničivá láva.
Chvilinka pouhá,
kdy ztrácíš svá práva.

Dominari, stringere, gladius,
aurum, thesarum, festum, agere,
amor, venustas, iuventus,
delicae, vinum, amare.