Poutníkům na cestách

Z kapličky zvon
do kraje volá jméno tvé.
Slyš ten tón,
poutníku, kam tě zve.
Tvůj šat je zdejší
a zemi se navrátí,
ale ty prach nejsi
a v prach se neobrátíš…

Ač nikdy není jisté
jaký směr cesta má,
ať tvé srdce je čisté
a pevná víra tvá…
Už se neotáčej
a co bylo, nechej být.
Zbytečně nic nevláčej
a vydej se svým touhám vstříc…

I když nejvyšší cíl
ztratíš z očí, klidný buď,
čeká tě jen další díl,
tak co nejlépe sám sebe suď
a nezapomeň
kdo jsi a sám sebou buď,
přijmi pochodeň
a na další pouť se vzbuď…

Z kapličky zvon
do kraje volá jméno tvé…